Organizacje międzynarodowe, z którymi współpracuje Biblioteka Politechniki Gdańskiej: