Kompetencje informacyjne I
Kompetencje informacyjne II

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia realizowane są metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy eNauczania w formie kursu elektronicznego. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. Przysposobienie biblioteczne
 2. Podstawy normalizacji

Przysposobienie biblioteczne obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów, struktura i umiejscowienie na terenie Politechniki Gdańskiej
 • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy
 • zakładanie konta bibliotecznego
 • przeszukiwanie katalogu komputerowego i baz danych dostępnych na stronie www Biblioteki

Przysposobienie biblioteczne składa się z treści multimedialnych oraz lekcji w formie kursu elektronicznego.

Podstawy normalizacji dotyczą:

 • celów i zasad normalizacji
 • krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej
 • charakterystyki norm
 • dostępności norm
 • korzystania z norm w Czytelni

Zajęcia z podstaw normalizacji odbywają się w formie kursu elektronicznego.


Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:

 • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym
 • prawidłowe rozwiązanie dwóch testów online

Testy są dostępne na platformie eNauczanie i należy je zaliczyć do końca semestru zimowego. Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście. Student ma 3 podejścia do testu z Przysposobienia bibliotecznego oraz 10 podejść do testu z Podstaw normalizacji.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.