TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | prawo
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Legal Information Service zawiera Baza Aktów Prawnych oraz moduły prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej i in., a także moduły specjalistyczne, w tym System Prawa Prywatnego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, komentarze online, translator, praktyczne wyjaśnienia z zakresu kadr i płac, finansów i księgowości, BHP, zamówień publicznych, wzory pism i umów, w tym wzory angielskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie.

Serwis Legal Information Service dostępny jest również zdalnie przez system HAN z organiczeniem do 15 jednoczesnych połączeń dla użytkowników.