TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | prawo
DOSTĘP | tylko z sieci PG

Serwis Informacji Prawnej LEX Omega Akademia stanowi kompleksowe źródło wiedzy i zawiera nie tylko aktualne akty prawne oraz orzeczenia sądowe, ale również liczne komentarze, porady czy też wzory pism urzędowych. Dodatkowo w skład serwisu wchodzi bogaty zbiór publikacji z zakresu nauk prawnych.

W ramach licencji użytkownicy Politechniki Gdańskiej mają również dostęp do modułów specjalistycznych: Budownictwo, Kadry, Prawo Europejskie i Zamówienia Publiczne, dzięki czemu baza może stanowić nieocenioną pomoc nie tylko dla prawników ale również pracowników administracyjnych.

Korzystanie ułatwiają liczne narzędzia, np. Aktówka, Ważne Terminy czy też Kalendarz Legislacyjny. Istnieje także opcja ustawienia własnych alertów.

Serwis LEX Omega Akademia dostępny jest wyłącznie z komputerów znajdujących się w sieci PG.