LIBER - Ligue de Bibliotheques Européens de Recherche
Association of European Research Libraries

DOSTĘP | https://libereurope.eu/

Stowarzyszenie LIBER powstało w 1971 r. Działa pod auspicjami Rady Europy współpracując z Komisją Europejską na rzecz bibliotek naukowych. Obecnie jego siedziba znajduje się w Hadze [LIBER executive board].

LIBER zrzesza biblioteki naukowe z krajów należących do Rady Europy (także jej członków stowarzyszonych tj. Kanada, USA czy Turcja). Skupia ponad 400 instytucji (jest to największe europejskie stowarzyszenie bibliotekarskie).

Cele:

  • Wspieranie otwartej nauki
  • Inicjowanie zmian w środowisku naukowym, w tym w komunikacji naukowej
  • Kształtowanie innowacji w badaniach naukowych

Działania:

  • promowanie modelu Open Access dla publikacji naukowych - biblioteki jako instytucje wspierające innowacyjne formy publikowania;
  • zarządzanie danymi badawczymi. Wdrażanie zasad FAIR dla danych (wsparcie na etapie projektów badawczych i archiwizacji w repozytoriach);
  • rozwijanie i promocja innowacyjnych wskaźników oceny badań naukowych;
  • rozwijanie i promocja innowacyjnego recenzowania artykułów naukowych (peer review).
  • zmiana filozofii rozwoju usług cyfrowych, których podmiotem ma być użytkownik i sprawna odpowiedź na jego potrzeby;

Działalność stowarzyszenia skupia się m.in. na rozwijaniu infrastruktury informacji naukowej, kształceniu liderów i dyrektorów bibliotek, prawie autorskim, otwartym dostępie do publikacji naukowych, kolekcjach cyfrowych, badaniach naukowych i edukacji. Działalność LIBER odbywa się w duchu współpracy ukierunkowanej na upowszechnianie wysokiej jakości usług i promowanie wolności intelektualnej.

Prace nad realizacją tego bloku zadań trwają w grupach: Copyright & Legal Matters, Innovative Metrics, Open Access. Realizowane są projekty takie jak: OpenAIRE, HuMetricsHSS, EOSCPilot i FOSTER.

 
Oprac. na podstawie LIBER [online], http://libereurope.eu/ [dostęp 12.12.2017]