Inicjatywa Wellcome Trust (drugiej co do wielkości organizacji charytatywnej na świecie, której działania skupiają się wokół badań biomedycznych) ma na celu udostępnianie danych badawczych i ustaleń dotyczących epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Fundacja wzywa badaczy, czasopisma i instytucje naukowe do zapewnienia szybkiego i otwartego dostępu do wyników badań i danych dotyczących wybuchu epidemii. Rozpowszechnianie rzetelnych danych pomoże informować opinię publiczną o działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.