TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | matematyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Mathematical Reviews to specjalistyczna abstraktowa baza danych stworzona przez American Mathematical Society, zawierająca dane bibliograficzne i recenzje publikowanych prac z zakresu matematyki i jej zastosowań (m.in. analiza, algebra, matematyka dyskretna, matematyka finansowa, statystyka, topologia, układy dynamiczne i teoria ergodyczna, matematyka biologiczna, teoria liczb, analizy numeryczne, geometria). W bazie można znaleźć artykuły oryginalne i przeglądowe, streszczenia, materiały z konferencji/warsztatów, monografie, notatki z wykładów, cytowania i informacje bibliograficzne z zakresu matematyki.

Zawiera odniesienia do ponad 1800 czasopism, co w sumie stanowi kolekcję ponad 3.7 milionów publikacji, w tym prawie 2.5 miliona bezpośrednich linków do oryginalnych artykułów.

Baza umożliwia przeszukiwanie zgromadzonych rekordów poprzez kody tematów zgodne z klasyfikacją Mathematics Subject Classification.


Rys. Wykaz wybranych dziedzin matematyki oraz okładek czasopism w których można opublikować swoje artykuły z uwzględnieniem czasopism Open Access.


WAŻNE!
Zgodnie z umowami licencyjnymi, zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych (zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych).
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.