Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | www.mdpi.com/

Wydawnictwo MDPI to jeden z wiodących wydawców Open Access. Założone w Bazylei w 1996 r. jako instytut mający za zadanie gromadzenie, ochronę i redystrybucję rzadkich chemicznych próbek, od 1997 r. wydawało również czasopismo Molecules, a w 2010 r. zostało zarejestrowane jako profesjonalne wydawnictwo. MPDI wydaje obecnie ponad 200 czasopism z takich dyscyplin nauki jak chemia, medycyna, inżynieria czy fizyka. Wszystkie tytuły wydawane są w modelu Open Access, a część z nich indeksowana jest w bazach Scopus oraz Web of Science, a 40 z nich może poszczycić się wskaźnikiem Journal Impact Factor. Politechnika Gdańska uczestniczy w stworzonym przez MPDI programie Institutional Open Access Program (IOAP). W ramach tego programu koszty publikacji (APC – article processing charges) ponoszone przez autorów zostają zredukowane o 10%. Warunkiem rabatu jest afiliacja Politechniki Gdańskiej.

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki