Źródło: Kurs MOOC Techniczne Tworzenie Kursów Online Fundacja Młodej Nauki CC – BY – SA – ND 4.0

 


Kursy MOOC są:

Masowe czyli dostępne i bez straty dla jakości dla dowolnej liczby uczestników, niezależnie, czy bierze w nich udział 10 czy 10 000 osób.
Otwarte czyli dostępne dla każdego, bez opłat i limitów (dostępne są również napisy w różnych językach)
Online czyli kursy tego typu odbywają się zdalnie, są dostępne o każdej porze niezależnie od dostępności autora kursu.
kursami – charakteryzują się własną i specyficzną metodyką nauczania. Zakładają korzystanie z filmów nagrań i gier interaktywnych na równi z tekstem, pracę grupową pomiędzy uczestnikami na forum oraz zaliczanie materiału poprzez testy.

Kursy MOOC są stosowane powszechnie w nauczaniu akademickim. Przy uczelniach wyższych istnieją strony internetowe oferujące tego typu formę nauczania. Najbardziej znaną jednostką tego typu jest założona w 2001 jest MIT Open Course Ware działająca przy Massachussets Institute of Technology, obecnie mająca w swoich zasobach 2400 kursów i ponad 300 milionów użytkowników z całego świata.

Istnieją uczelnie wyższe, które uczą obecnie wyłącznie na odległość, z możliwością uzyskania pełnego wykształcenia wyższego. Należą do nich np. The Open University w Wielkiej Brytanii oraz UNED w Hiszpanii.

 

Zalety i wady e-learningu

ZALETY WADY

• Redukcja kosztów realizacji szkoleń

• Centralizacja procesu nauczania

• Standaryzacja wiedzy

 • Ułatwiony (wbrew pozorom) kontakt z mentorem, ekspertem merytorycznym lub trenerem

• Powtarzalna jakość szkoleń (jeśli szkolenie zostało dobrze przygotowane, jest to dobra jakość)

• Łatwość modyfikacji treści i jej natychmiastowej dystrybucji

• Wygoda realizacji szkoleń

• Kontekstowość, wielowątkowość i indywidualizacja szkoleń

• Interaktywna i angażująca forma szkolenia

• Możliwość lepszego wykorzystania zasobów wiedzy organizacji

• Możliwość lepszego poznania i zrozumienia kapitału ludzkiego organizacji

• Możliwość dobrego uzupełnienia innych metod szkoleniowych

• Środowisko nauczania wolne od sankcji

• Zmniejszenie fluktuacji pracowników

• Dodatkowa, często spora inwestycja

• Duży odsetek osób nie kończy kursów e-learningowych

• Opór osób szkolonych wobec pracy z komputerem ma negatywny wpływ na przebieg szkolenia

• Brak niezbędnych umiejętności obsługi komputera często utrudnia efektywne szkolenie

• Powtarzalna jakość szkoleń (jeśli szkolenie zostało źle przygotowane, jest to zła jakość)

• Atomizacja wiedzy grozi utratą kontekstu i lukami w wiedzy

• Uzależnienie od dostawcy kursów e-learningowych, jeśli chodzi o program szkolenia • Szkolenie jest powierzchowne, bo koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na dogłębnym poznaniu jego istoty

• Mała wiarygodność w procesie zdalnej komunikacji, możliwość podszycia się pod eksperta

• Konieczność zaangażowania dużych zasobów podczas realizacji procesów e-learningu (wdrożenie przestaje być zadaniem wyłącznie działu szkoleń)

• Negatywny wpływ na kulturę organizacyjną po zastąpieniu szkoleń tradycyjnych kursami e-learningowymi

• Wysoki koszt opracowania i konserwacji treści szkoleniowej

• Konieczność adaptacji sieci korporacyjnej do wymagań kursów e-learningowych
(Opracowano na podstawie: Tomasz SMAL „NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ (E-LEARNING)”  Źródło: Allison Rossett, The ASTD E-leaming Handbook. Best Practices, Strategies and Case Studies, McGraw-Hill, New York 2002.