ORCID ID | Politechnika Gdańska

Treść strony

ORCID ID

To unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199).

  • ORCID jest organizacją not-for-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.
  • Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie Horyzont 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
  • Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatycznie za pomocą funkcji "Search & Link" między innym z takich baz jak Scopus czy CrossRef lub z serwisu ResearcherID Clarivate Analytics. Publikacje, które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie.
  • Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
  • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz większej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).

Instrukcja jak podłączyć ORCID do MOSTu i MojaPG

Filmy instruktażowe:

Zachęcamy także do dodania identyfikatora ORCID do swojego profilu naukowego na portalu Politechniki Gdańskiej MOST Wiedzy.