Informacja normalizacyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacja normalizacyjna

Informacje o poszczególnych normach można znaleźć w wyszukiwarce norm na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Normy branżowe BN

Zgodnie z Ustawą normalizacyjną z dnia 12 IX 2002 r., Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał wydawania norm branżowych BN oraz prowadzenia ich zbioru, a istniejące zbiory norm branżowych i Wojskowych Branżowych Norm przekazał do Archiwum Akt Nowych. Dla potrzeb nauki, kultury, techniki i gospodarki są udostępniane przez Archiwum bezpłatnie i mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że mogą zawierać nieaktualne dane techniczne, bezpieczniej jest więc stosować nowe normy polskie PN, które zawierają aktualne dane techniczne.

Eurokody - zestaw norm europejskich EN, określających zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. 

Publikacje na temat normalizacji
Wiedza o normalizacji

Więcej informacji na temat normalizacji oraz korzystania z katalogu PKN i zbioru norm polskich PN znajduje się w e-kursie "Podstawy normalizacji" oraz na stronie PKN w zakładce normalizacja, w portalu edukacyjnym PKN wiedza i w bezpłatnym e-podręczniku podstaw normalizacji dla studentów Świat zbudowany na normach.

Zapraszamy także do lektury na stronie PKN: w zakładce normalizacja można znaleźć informacje o kwestiach związanych z samym procesem tworzenia norm, w portalu edukacyjnym PKN wiedza dowiedzieć się czegoś więcej na temat edukacji, szkoleń etc., zaś w zakładce informacje o PN o tym, co to jest norma, jakie są zagadnienia prawne z nią związane itp.