Organizacje normalizacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacje normalizacyjne

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny (European Committee for Standardization)

CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (European Committee for Electrotechnical Standardization)

ETSI

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute)

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electrotechnical Commission)

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization)

ASTM

Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (American Society for Testing and Materials)

ANSI

Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (American National Standards Institute)

DIN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung)

BSI

Brytyjski Instytut Normalizacyjny (British Standards Institution)