WEiA | Politechnika Gdańska

Treść strony

WEiA

Lokalizacja czytelni: 

Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, piętro I, pokój EM 109 [zobacz na kampusie]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr Agnieszka Leszczewicz
starszy bibliotekarz
agnieszka.leszczewicz@pg.edu.pl

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów: 
 • usytuowanych w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale w dziewięciu działach: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Napęd, maszyny i aparaty, (Elektro) Energetyka, Metrologia, Elektronika i informatyka, Mechatronika, dział ogólny (matematyka, fizyka, historia elektryki i edukacja)
 • naukowe, branżowe i popularnonaukowe polskie czasopisma
 • naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę)
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Czytelnia oferuje ponadto: 
 • 20 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej, w tym 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i pakietem biurowym
 • urządzenia reprograficzne (drukarka, kserograf i skaner)
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe
 • dostęp do naukowych baz danych
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych) 
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu

Kontakt

Czytelnia na Wydziale Elektrotechniki
i Automatyki
e-mail: eia.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 10 68