WETI | Politechnika Gdańska

Treść strony

WETI

Lokalizacja czytelni: 

Nowy Gmach WETI, parter, pokój NE 050 [zobacz na kampusie] [zobacz na mapie]
Wirtualny spacer po filii [zobacz]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr Anna Jankowska
starszy bibliotekarz
anna.jankowska@pg.edu.pl

mgr Jan Wrotek
młodszy bibliotekarz
jan.wrotek@pg.edu.pl

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów: 
 • usytuowanych w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale
 • naukowe i popularnonaukowe czasopisma polskie i zagraniczne
 • naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę)
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Czytelnia oferuje ponadto: 
 • 74 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej
 • 25 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i pakietem biurowym, w tym 3 stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • salę seminaryjną z czytelnią naukową (wyposażona w 70'' monitor, białą tablicę, rzutnik do dyspozycji użytkowników; możliwa rezerwacja sali na potrzeby nauki grupowej lub organizacji wydarzeń związanych ze sprawami studenckimi)
 • stanowiska do samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów (zwroty możliwe również po godzinach otwarcia czytelni)
 • urządzenia reprograficzne (drukarki, kserografy i skanery)
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe
 • dostęp do naukowych baz danych
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych)
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu

Kontakt

Czytelnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
e-mail: eti.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 21 55