WILiŚ | Politechnika Gdańska

Treść strony

WILiŚ

Lokalizacja czytelni: 

Gmach Główny, pokój 3 (niski parter) [zobacz na kampusie] [zobacz na mapie

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr Iwona Białkowska
starszy bibliotekarz
iwona.bialkowska@pg.edu.pl

mgr Urszula Szybowska
kustosz
urszula.szybowska@pg.edu.pl

Filia WILiŚ gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do:
Filia oferuje ponadto: 
  • 15 miejsc do pracy indywidualnej lub zespołowej
  • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, w tym 3 stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • 3 urządzenia reprograficzne (skaner, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne)
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
  • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe
  • dostęp do naukowych baz danych
  • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych)
  • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne, przygotowujące studentów zarówno do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Gdańskiej i usług oferowanych przez Bibliotekę PG, jak i do samodzielnego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów

Kontakt

Filia Biblioteki PG na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
e-mail: ilis.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 18 57