WIMiO (Mech.) | Politechnika Gdańska

Treść strony

WIMiO (Mech.)

Lokalizacja czytelni: 

Budynek dawnego Wydziału Mechanicznego (lewa strona budynku), poziom III, pokój 300 [zobacz na kampusie]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr inż. Konrad Konke
starszy bibliotekarz
konrad.konke@pg.edu.pl

mgr Alicja Toboła-Rynkiewicz
starszy bibliotekarz
alicja.tobola@pg.edu.pl

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów: 
 • usytuowanych częściowo w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale
 • naukowe i popularnonaukowe czasopisma polskie i zagraniczne
 • naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę)
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Czytelnia oferuje ponadto: 
 • 25 stanowisk do pracy na miejscu
 • 4 stanowiska z dostępem do komputera, w tym 3 stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • bezprzewodowa sieć komputerowa Eduroam z bezpłatnym dostępem dla studentów i pracowników
 • dostęp do skanera
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe
 • dostęp do naukowych baz danych
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych)
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu

Kontakt

Czytelnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
(dawna Filia Mech.)
e-mail: mech.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 12 05