WIMiO (OiO) | Politechnika Gdańska

Treść strony

WIMiO (OiO)

Lokalizacja czytelni: 

Budynek dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, poziom III, pokój 311 [zobacz na kampusie]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr Maja Kossowska
kustosz
pmaja@pg.edu.pl

mgr Jacek Sikora
kustosz
jacek.sikora@pg.edu.pl

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów: 
 • książki w wolnym dostępie w układzie odzwierciedlającym nauki reprezentowane na dawny Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa 
 • wydawnictwa ciągłe (czasopisma) polskie i zagraniczne oraz prace naukowo-badawcze pracowników dawnego Wydziału OiO 
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Czytelnia oferuje: 
 • 50 miejsc do pracy indywidualnej lub zespołowej 
 • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i pakietem biurowym, w tym stanowisko dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku 
 • dostęp do bezprzewodowej sieci Internet Eduroam
 • samoobsługowe urządzenie reprograficzne (wydruki, kserokopie) oraz skanery
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 • indywidualne szkolenia z zakresu posługiwania się katalogiem online (Virtua) oraz multiwyszukiwarką 
 • indywidualne szkolenia z zakresu baz danych i źródeł bibliometrycznych 
 • udostępnianie zbiorów na miejscu  
 • wypożyczenia krótkoterminowe  
 • dostęp do naukowych baz danych 
 • udzielanie informacji specjalistycznej 
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu 

Kontakt

Czytelnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
(dawna Filia OiO)
e-mail: oio.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 17 99