Wydział Architektury | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydział Architektury

Lokalizacja Czytelni: 

Gmach Główny PG, piętro IV, pokój 407 [zobacz na kampusie]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni:

mgr Maria Baturo-Napierała
starszy bibliotekarz
maria.baturo-napierala@pg.edu.pl

mgr Justyna Słomka
bibliotekarz
justyna.slomka@pg.edu.pl

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów: 
 • książki usytuowane w wolnym dostępie, ułożone według działów
 • podręczniki, skrypty, encyklopedie, leksykony, słowniki  tematyczne
 • czasopisma polskie i zagraniczne: bieżące i retrospektywne
 • prace doktorskie obronione na Wydziale Architektury PG
 • zbiory multimedialne: filmy, dodatki do książek na CD
 • książki i czasopisma naukowe subskrybowane przez Bibliotekę
 • książki Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich (depozyt) [zobacz listę tytułów]
Czytelnia ponadto oferuje: 
 • 39 miejsc do pracy indywidualnej
 • 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, w tym stanowisko dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku
 • bezpieczny dostęp do Internetu bezprzewodowego Eduroam z własnych laptopów
 • 2 skanery do kopiowania: zdjęć, rysunków, planów itp. ze zbiorów filii i własnych
Korzystanie ze zbiorów: 
 • wolny dostęp do półek - czytelnicy sami biorą książki i czasopisma z półek, potem odkładają na wyznaczone miejsce
 • wszystkie półki w regałach są opisane nazwami działów, a książki są oklejone kolorowymi paskami na grzbiecie, zgodnie z przynależnością do działów
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia
 • pomoc przy gromadzeniu  potrzebnej literatury
 • dostęp do naukowych baz danych
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych
 • udzielanie informacji specjalistycznych