WZiE | Politechnika Gdańska

Treść strony

WZiE

Lokalizacja czytelni: 

Gmach Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, piętro IV, pokój 415 [zobacz na kampusie]

Godziny otwarcia: 

Sprawdź aktualne godziny otwarcia

Obsada czytelni: 

mgr Olga Gumińska
kustosz
olga.guminska@pg.edu.pl

Barbara Jasińska
bibliotekarz
barbara.jasinska@pg.edu.pl

Czytelnia udostępnia: 
 • książki w wolnym dostępie w układzie działowym
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu prowadzonych przez Wydział badań naukowych oraz realizowanych kierunków studiów
 • elektroniczne zasoby czasopism, książek oraz bazy danych
  Księgozbiór filii w układzie działowym
Czytelnia oferuje: 
 • komputery z dostępem do Internetu i pakietem biurowym
 • 32 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej
 • 4 stanowiska komputerowe, w tym 3 stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • skaner
 • kserograf samoobsługowy
Usługi biblioteczno-informacyjne: 
 • udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych
 • udzielanie informacji specjalistycznej
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu

Kontakt

Czytelnia na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii
e-mail: zie.bpg@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 25 45