European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport

Celem projektu BE OPEN jest promowanie otwartej nauki oraz wspieranie regulacji i standardów dotyczących Open Science w badaniach nad transportem. Głównym celem jest budowanie świadomości praktycznego wpływu Open Science na rozwój badań nad transportem dzięki m.in. otwartemu dostępowi do publikacji czy przekazywanie danych w standardzie data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Otwarty dostęp do publikacji zostanie zapewniony dzięki rozwiązaniom systemowym European Open Science Cloud, które będą kluczowym czynnikiem w udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu danych badawczych przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie transportu. Politechnika Gdańska występuje w projekcie jako Third Party we współpracy z WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY, a do zadań, jakie ma do zrealizowania, należy zebranie tzw. Key Actors; wskazanie potrzeb i obiekcji interesariuszy; przygotowanie wytycznych i mapy drogowej promocji Open Science w badaniach w dziedzinie transportu.

Ulotka (lipiec 2019)

 

 

LinkedIn  Twitter

 

 

9-11.10.2019 r. odbyła się w Dublinie "European Transport Conference (ETC 2019)"