„Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej
  • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej realizuje projekty w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych”.

Więcej na temat programu