Bronze Open Access

Publikacje naukowe udostępnione do publicznego obiegu, np. na stronie internetowej wydawcy, bez określenia zasad dalszego użytkowania poprzez licencję.

Termin ten powstał stosunkowo niedawno, około 2015 r., w odpowiedzi na konieczność uwzględnienia nowej kategorii otwartego dostępu, która nie mieściła się w dotychczasowych definicjach.

Według badań Heather Piwowar, opublikowanych w czasopiśmie Nature Index, jest to najczęściej spotykany sposób udostępniania publikacji w ramach otwartego dostępu. W 2015 r. już 17,6 proc. artykułów naukowych było ogółem publikowanych w ten sposób.

Publikacje tworzone w ramach brązowego otwartego dostępu dzielą się na:

  • publikacje wydawców publikujących w ramach otwartego dostępu po okresie przejściowym tzw. Embargo,
  • publikacje z zawartością otwartą do edycji (również te nie poddane recenzji),
  • publikacje promocyjne udostępnione jednorazowo,
  • publikacje wydawców publikujących w modelu złotym, ale nie należących do DOAJ.

Artykuły publikowane przez wydawców są często niedostępne w sieci lub też zmieniają swój status z dostępnych za opłatą na bezpłatne.

Brak jasnej polityki wydawniczej czasopism naukowych lub zawirowania prawne mogą prowadzić do zjawiska coraz szerszego pojawiania się publikacji w modelu brązowego otwartego dostępu. Ten sposób publikacji budzi wiele niejasności i rodzi wiele pytań wskazanych również w publikacjach naukowych.


Referencje:
Piwowar et al. (2018), PeerJ, DOI 10.7717/peerj.4375