LIBRE OPEN ACCESS (Otwarty Dostęp Libre) - polega na jednoczesnym zniesieniu opłat za dostęp do treści oraz przekazaniu użytkownikom pewnych praw przysługujących autorom. Dzięki Otwartemu Dostępowi Libre użytkownik ma prawo wyjść poza ramy dozwolonego użytku[1]. Aby było to możliwe autor musi przekazać w odpowiedni sposób informację o zgodzie na określone czynności. Może to uczynić np. poprzez wykorzystanie wolnych licencji. W praktyce wolne licencje oznaczają przyzwolenie na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne wykorzystanie utworów wraz z możliwością przetwarzania tekstu (tworzenia utworów zależnych)[2]. Nie oznacza to jednak, że autor całkowicie zrzeka się swoich praw. Podstawowym prawem przysługującym twórcom jest każdorazowe oznaczenie autorstwa. Użytkownik ma obowiązek przekazać informację o twórcy, producencie, wydawcy, źródle, przedmiocie licencji oraz jej postanowieniach. Ograniczenie to jest nazywane „klauzulą uznania autorstwa”. Drugim możliwym, choć nie zawsze stosowanym, ograniczeniem swobód użytkownika jest obowiązek udostępniania utworu lub jego opracowania na z góry ustalonej licencji (takiej samej jak oryginał), co określane jest „klauzulą copyleft” lub „klauzulą share-alike”[3]. Wolne licencje posiadają już gotowe i ustandaryzowane wzorce. Najpopularniejszym przykładem typowych wolnych licencji są dwie spośród sześciu licencji Creative Commons: CC BY oraz CC BY-SA.

 
Przypisy:
[1] Suber P., Otwarty dostęp, s. 61. 2014, dostępny na stronie: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje, dostęp: 08.08.2019.
[2] Siewicz K., Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, s. 16. 2012, dostępny na stronie: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje, dostęp: 08.08.2019.
[3] Tamże.