OASPA - Open Access Scholarly Publishing Association

DOSTĘP | https://oaspa.org/

Międzynarodowe stowarzyszenie założone w 2008 r., którego siedziba znajduje się w Hadze w Holandii. Jego członkami mogą zostać wydawcy publikacji naukowych, którzy opublikowali przynajmniej jedną książkę lub posiadają czasopismo w otwartym dostępie (OA) oraz dostawcy usług i infrastruktury wspierającej proces wydawniczy i publikowanie w otwartym dostępie (kryteria członkostwa w OASPA ). Na początku 2021 r. do stowarzyszenia należało 160 członków. Misją stowarzyszenia jest zachęcanie i umożliwianie otwartego dostępu jako dominującego modelu komunikacji dla wyników badań naukowych.

Cel:

  • promowanie najlepszych praktyk w zakresie rozpowszechniania publikacji naukowych w otwartym dostępie oraz etycznych standardów publikowania.

Działania:

  • opracowywanie i rozpowszechnianie rozwiązań, które wspierają otwarty dostęp;
  • uświadamianie korzyści płynących z publikowania w otwartym dostępie oraz podkreślanie zasad, które wzmacniają i wpierają otwarte publikowanie;
  • dzielenie się doświadczeniami, omawianie problemów i możliwości rozwoju otwartego dostępu;
  • promowanie najlepszych praktyk i standardów etycznych otwartego dostępu poprzez stosowanie rygorystycznych kryteriów i dogłębną analizę kandydatów na członków oraz aktywną współpracę przy ważnych inicjatywach dotyczących komunikacji naukowej;
  • przyczynianie się do rozwoju i upowszechniania innowacyjnego podejścia do otwartego publikowania wyników badań naukowych;
  • promowanie rozwoju różnorodnych systemów, modeli biznesowych i polityk, wspierających publikowanie w otwartym dostępie.

Od 2009 r. stowarzyszenie organizuje doroczną konferencję  - Conference on Open Access Scholarly Publishing. Nagrania archiwalnych wystąpień są dostępne na stronie: https://oaspa.org/conference/. Dodatkowo, OASPA tworzy serię otwartych seminariów internetowych Open Scholarship Webinars, poruszających tematykę otwartości w nauce - nagrania te są udostępniane publicznie.

Na stronie internetowej stowarzyszenia, oprócz wyżej wymienionych nagrań, można też znaleźć:

  • kalendarz wydarzeń dotyczących tematyki Open Access
  • zbiór zasobów pomocnych w zapoznaniu się z tematyką otwartego publikowania, tj. deklaracje i oświadczenia, przewodniki po najlepszych praktykach, witryny internetowe do publikacji w otwartym dostępie, zasoby dla autorów i książki publikowane w otwartym dostępie.