Każda praca doktorska broniona na Politechnice Gdańskiej jest dostępna w wersji papierowej do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony w Czytelni Czasopism Bieżących.

 

Planowane obrony: 

Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej Promotor Wydział Data obrony
Marek Kulawiak Przetwarzanie hydroakustycznych i lidarowych danych przestrzennych w celu konstrukcji trójwymiarowych modeli rzeczywistych obiektów dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, dr hab. inż. Marek Moszczyński ETI 06.09.19