Każda praca doktorska broniona na Politechnice Gdańskiej jest dostępna w wersji papierowej do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony w Czytelni Norm.

 

Planowane obrony: 

Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej Promotor Wydział Data obrony
Krzysztof Wołoszyk Doświadczalne i numeryczne badanie nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. Yordan Garbatov WIMiO 20.10.21
Martyna Bystrzanowska Zastosowanie techniki wielokryterialnego podejmowania decyzji do doboru procesów i czynników chemicznych dr hab. inż. Marek Tobiszewski Chem. 21.10.21
Mikołaj Nowak Dwustopniowy bezpiecznik z komutacją iskiernikową, jako element układu formowania impulsów wielkiej mocy dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn EiA 21.10.21
Karolina Górnicka Badanie właściwości nadprzewodzących niektórych układów międzymetalicznych prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk FTiMS 22.10.21
Miłosz Martynow Analiza struktur, właściwości elektronowych i widma absorpcji hybrydowych materiałów perowskitowych i molekularnych fotouczulaczy za pomocą teorii funkcjonału gęstości i metod komputerowych dr hab. Julien Guthmuller FTiMS 22.10.21
Kateryna Yavir Ocena potencjału ekstrakcyjnego materiałów sorpcyjnych na bazie cieczy jonowych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej do izolacji zanieczyszczeń organicznych z próbek ciekłych dr hab. inż. Adam Kloskowski, dr inż. Łukasz Marcinkowski Chem. 22.10.21
Filip Wilczyński Bezczujnikowe sterowanie pięciofazową maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu dr hab. inż. Marcin Morawiec EiA 27.10.21