Każda praca doktorska broniona na Politechnice Gdańskiej jest dostępna w wersji papierowej do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony w Czytelni Norm.

 

Planowane obrony: 

Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej Promotor Wydział Data obrony
Katarzyna Grecka Badanie potencjału przeciwgronkowcowego produktów pszczelich pozyskiwanych w polskich pasiekach dr hab. inż. Piotr Szweda Chem. 03.09.21