Każda praca doktorska broniona na Politechnice Gdańskiej jest dostępna w wersji papierowej do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony w Czytelni Norm.

 

Planowane obrony: 

Imię i nazwisko doktoranta Tytuł pracy doktorskiej Promotor Wydział Data obrony
Dorota Sawicka Eksperymentalne i numeryczne modelowanie konwekcji swobodnej nanocieczy w przestrzeni nieorganicznej prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński Mech. 07.04.21
Klaudia Suliborska Określenie mocy przeciwutleniającej wybranych przeciwutleniaczy z wykorzystaniem metod elektrochemicznych prof. dr inż. Wojciech Chrzanowski Chem. 07.04.21
Piotr Sender Analiza gładzenia otworów walcowych przy zmiennych warunkach klimatycznych prof. dr hab. inż. Adam Brylski Mech. 14.04.21