TYP | katalog
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | http://oaister.worldcat.org/

OAIster jest międzynarodowym katalogiem zbiorów Open Access, które znajdują się przede wszystkim w repozytoriach instytucjonalnych i dziedzinowych. Obecnie baza zawiera ponad 50 milionów rekordów z ponad 2000 instytucji. Zakres materiałów to między innymi: prace doktorskie, artykuły naukowe, czasopisma, pliki audio i video, czy statystyki, które obejmują wszystkie dziedziny naukowe.
Katalog jest tworzony na University of Michigan przy współpracy z OCLC. Zasoby OAIster indeksowane są także przez Worldcat.