Za pomocą Open Journal Systems: przesyła się teksty do redakcji i śledzi ich losy, recenzuje się teksty, zarządza się przebiegiem wszystkich etapów procesu przygotowania do publikacji: korektą językową i składem tekstu, można śledzić różne formy aktywności w systemie, publikuje się teksty, powiadamia się czytelników i autorów o publikacji i wszelkich sprawach dotyczących czasopisma, archiwizuje się teksty z rozbudowaną możliwością wyszukiwania wg różnych kryteriów, można czytać online teksty.

Jest możliwość zainstalowania bardzo wielu wersji językowych. Interfejs systemu jest rozpoznawalny przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Jedną z największych zalet platformy OJS jest to, że zawartość czasopisma na niej redagowanego jest automatycznie indeksowana przez Google Scholar. Zawiera także narzędzie ułatwiające przesyłanie redakcji metadanych do baz naukowych.

[Więcej] na temat OJS.