OpenAIRE

DOSTĘP | www.openaire.eu

OpenAIRE to prężnie działająca organizacja non-profit, której misją jest zwiększanie otwartości i przejrzystości prowadzonych na świecie badań. System Open AIRE to sieć otwartych repozytoriów, dzięki któremu możliwe jest łatwiejsze monitorowanie postępów naukowych przez innych badaczy oraz obywateli, sponsorów czy przedstawicieli przemysłu.

Infrastruktura OpenAIRE jest nieustanie rozbudowywana, dzięki projektom Horyzont 2020 : organizacja partycypuje w aż piętnastu projektach Horyzont 2020 promujących otwartą naukę.

Obecnie trzon jednego z projektów Open AIRE stanowią trzydzieści cztery zrzeszone, krajowe instytucje Open Access (NOAD – ang. National Open Access Desks) takie jak: biblioteki narodowe i akademickie, organizacje międzyinstytucjonalne, serwisy informacyjne czy konsorcja.

Działania podejmowane przez OpenAIRE:

 • promowanie otwartej nauki oraz informowanie o narzędziach wspomagających Open Acess środowisko naukowe,
 • integracja gromadzonych informacji,
 • wspieranie inicjatywy European Open Science Cloud (EOSC),
 • świadczenie usług w zakresie otwartej nauki oraz interoperacyjności,
 • wzmocnienie europejskiego wsparcia polityki OPEN ACESS poprzez zrzeszenie NOAD,
 • spotkania informacyjne i doradztwo w kwestii Open Acess kluczowym osobom odpowiedzialnym za koordynowanie badań w kraju,
 • wspieranie procesu ulepszania polityk Open Acess oraz planów zarządzania danym,
 • prowadzenie szkoleń z planów zarządzania danymi oraz dobrych praktyk związanych z danymi badawczymi,
 • koordynacja szkoleń regionalnych,
 • gromadzenia informacji o recenzowanych publikacjach Open Acess,
 • pomoc twórcom repozytoriów danych badawczych w zapewnieniu zgodności z wytycznymi Open AIRE,
 • dzielenie się wiedzą i materiałami zgromadzonymi podczas wydarzeń organizowanych przez Open AIRE.

Do grupy The Community of Practice for Training Coordinators (CoP) należy mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PG.

Oprac. na podstawie:
https://www.openaire.eu/about
https://www.openaire.eu/mission-and-vision
https://www.openaire.eu/noad-activities
https://www.openaire.eu/affiliated-projects