ORCID ID jako identyfikator autora

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

  • ORCID jest organizacją not-for-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.
  • Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
  • Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatyczynie za pomocą funkcji "Search & Link" między innym z takich baz jak Scopus czy CrossRef lub z serwisu ResearcherID Clarivate Analytics ( więcej informacji ). Publikacje, które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie.
  • Oprócz publikacji, do profilu mozna dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
  • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz wiekszej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).
  • Pomoc i przewodniki dla użytkowników ( więcej )

INSTRUKCJA - Jak podłączyć ORCID do MOSTu i Mojej PG?

W chwili obecnej dodanie numeru ORCID do profilu naukowego Moja PG przez doktorantów jest niemożliwe.
Powiązanie konta PBN z identyfikatorem POL-on będzie możliwe dla doktorantów od maja b.r.

FILMY INSTRUKTAŻOWE

Zachęcamy także do dodania identyfikatora ORCID do swojego profilu naukowego na portalu Politechniki Gdańskiej MOST WIEDZY.