Organizacje normalizacyjne

PKN (www.pkn.pl)
Polski Komitet Normalizacyjny

CEN (www.cen.eu)
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization

CENELEC (www.cenelec.eu)
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI (www.etsi.org)
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
European Telecommunications Standards Institute

IEC (www.iec.ch)
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
International Electrotechnical Commission

ISO (www.iso.org)
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
International Organization for Standardization

ASTM (www.astm.org)
Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów
American Society for Testing and Materials

ANSI (www.ansi.org)
American National Standards Institute
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny

DIN (www.din.de)
Deutsches Institut für Normung
Niemiecki Instytut Normalizacyjny

BSI (www.bsigroup.co.uk)
British Standards Institution
Brytyjski Instytut Normalizacyjny