Informacje ogólne
Przydatne linki

 

OTWARTA NAUKA (ang. Open Science)

Pojęcie Otwartej Nauki można zdefiniować jako szereg zmian w szeroko pojętej nauce prowadzących do lepszej komunikacji pomiędzy badaczami a także otwartości w upowszechnianiu wyników badań naukowych. Warto pamiętać, że Otwarta Nauka nie sprowadza się jedynie do artykułów publikowanych w wolnym dostępie, otwartość wpływa na każdy z elementów procesu badawczego, zarówno na etapie finansowania projektów badawczych, eksperymentów i zbierania danych, publikowania oraz recenzowania jak również ewaluacji dorobku naukowego. Otwarta Nauka znacząco wspiera interdyscyplinarność badań naukowych oraz ułatwia ich replikację, dzięki czemu wzrasta ich jakość oraz wiarygodność.

Przygotowane w ramach działalności Komisji Europejskiej koło Otwartej Nauki wskazuje trzy główne filary, na których się ona opiera: otwarta komunikacja naukowa, otwarte dane badawcze oraz otwarty dostęp do publikacji.


Źródło: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport.pdf

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.