Dane, które umieszczamy w repozytoriach danych (np. ZENODO) powinny spełniać cztery podstawowe warunki:

  • Findable - powinny być łatwo znajdowane i wyszukiwane (poziom metadanych, DOI, nazewnictwo, słowa kluczowe, rózne wersje); 
  • Accessible - powinny być dostępne (dodane odpowiednie oprogramowanie, dokumentacja, umieszczone w repozytorium danych); 
  • Interoperable - powinny być interoperacyjne (opatrzone odpowiednim słownictwem, opisane odpowiednim standardem wraz z właściwą metodologią);
  • Reusable - powinny nadawać się do wielokrotnego użytku (zarchiwizowane na odpowiedniej licencji).

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz nasze informacje na temat: