OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE  (ang. Open Educational Resources; OER)

  • to materiały, które są dostępne w Internecie, bez kontroli dostępu, opublikowane z prawem do dalszego wykorzystania;
  • Zasoby mogą mieć formę podręczników, kursów online, syllabusów, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją mgr Kamili Kokot na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Prezentacja dostępna jest na licencji CC-BY.

Materiały edukacyjne:

Serwisy:

Kursy (Massive Open Online Courses)