Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE)
Serwisy czyli gdzie szukać OZE

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE  (ang. Open Educational Resources; OER)

  • to materiały, które są dostępne w Internecie, bez kontroli dostępu, opublikowane z prawem do dalszego wykorzystania;
  • Zasoby mogą mieć formę podręczników, kursów online, syllabusów, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się;

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.