TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | ekonomia, matematyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Oxford University Press to wydawnictwo akademickie Uniwersytetu Oksfordzkiego, które publikuje najwyższej jakości czasopisma i dostarcza te badania jak najszerszej publiczności. Publikuje ponad 450 czasopism z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawa, nauk ścisłych i medycyny. Prawie dwie trzecie czasopism jest publikowanych we współpracy ze stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi. Czasopisma OUP średnio 3 miliony pobrań artykułów miesięcznie.

Politechnika Gdańska zakupiła 2 kolekcje tematyczne:

  1. Economics and Finance - ekonomia i finanse (37 tytułów)
  2. Mathematics & Physical Sciences - nauki matematyczne, informatyka i fizyka (34 tytuły)