Oxford University Press


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | ekonomia, matematyka, fizyka
DOSTĘP | https://academic.oup.com/journals/

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 327 czasopism hybrydowych OUP. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów 204 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Program działa od 2 września 2020 r. Do programu mogą być włączone artykuły opublikowane wcześniej w modelu subskrypcyjnym, które na życzenie autora zostaną zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”), pod warunkiem, że umowa autorska zezwala na taką konwersję. Dodatkowo, wydawca musi zostać poinformowany o chęci przekształcenia artykułu do modelu otwartego nie później niż do 30 listopada 2020 r. Autorzy zainteresowani retroaktywacją powinni kontaktować się z koordynatorem programu.

Autor artykułu, który zostanie zaakceptowany do publikacji w trakcie działania programu, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie ze wskazówkami na stronie wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Licencja OUP wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Paweł Gielmuda pawel.gielmuda@abe.pl. Patrz także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki