by Jonathasmello - Own work, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18460156

 

Najbardziej powszechną definicją OZE jest definicja pochodząca z Paryskiej Deklaracji UNESCO z 2012 roku, według której otwarte zasoby edukacyjne to: “materiały służące do nauczania, uczenia się oraz prowadzenia badań, znajdujące się  w jakimkolwiek medium zarówno cyfrowym jak i innym, pozostające w domenie publicznej bądź też materiały udostępnione na wolnych licencjach, umożliwiających bezpłatny dostęp, wykorzystanie, dostosowywanie oraz dalsze rozpowszechnianie danego materiału bez  żadnych ograniczeń. Wolne licencje oparte są  na istniejącej definicji własności intelektualnej, która została określona przez odpowiednie konwencje międzynarodowe; uznają  one autora danego zasobu.”

Otwarte Zasoby Edukacyjne mogą przyjmować formę tekstów pisanych i mówionych, zdjęć, nagrań, radiowych i telewizyjnych, animacji i innych filmów wideo, testów quizów czy gier lub kodów źródłowych. Spotykane są w wersji elektronicznej chociaż nie jest to warunkiem koniecznym.

Koncepcja Otwartych Zasobów Edukacyjnych została rozwinięta przez Davida Wileya, który określił, że Otwarte Zasoby Edukacyjne muszą spełniać zasadę 5R:

  • [Reuse] ponownego wykorzystania zasobu w dowolny sposób,
  • [Revise] adaptacji, dostosowania i modyfikacji, np. przetłumaczenia zasobu
  • [Remix] łączenia oryginalnych treści lub ich modyfikacji z innymi OZE w celu stworzenia nowej jakości (np. mashup)
  • [Redistribute] rozpowszechniania kopii oryginału lub zmodyfikowanej, zremiksowanej treści i dzielenia się nimi (np. opublikowanie kopii zasobu w sieci do dowolnego pobierania przez innych)
  • [Retain] tworzenie własnych zasobów i zapewnienie ich obecności w sieci

 

Otwarte Zasoby Edukacyjne można ściągnąć z dedukowanych repozytoriów lub stron internetowych. Można je podzielić ze względu na kategorie:

- zdjęcia

- książki

- materiały dźwiękowe, audiobooki, video

- różne strony z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi.

 

Najbardziej zaawansowaną formą wykorzystującą wszystkie rodzaje OZE są MOOC – Masowe Otwarte Kursy Internetowe.