PRACE DOKTORSKIE obronione na Politechnice Gdańskiej i których autorzy wyrazili zgodę na upublicznienie ich w wersji elektronicznej, dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na portalu DART – Europe. Wersje papierowe prac doktorskich dostępne są na miejscu w Czytelni Ogólnej.
PRACE DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ:
Prace doktorskie przed obroną wykładane są do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony w Czytelni Czasopism Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm - Obrony Prac Doktorskich
Zamieszczenie pracy doktorskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej:
- Prace obronione po roku 2007 – procedura zgłoszenia
- Prace obronione przed rokiem 2007 - 
Zgłoszenia prac przyjmuje: Sekcja budowy zbiorów cyfrowych i multimedialnych Biblioteki Politechniki Gdańskiej, tel.: 58 347-10-99
Każda praca umieszczona w PBC będzie również dostępna na portalu Dart-EuropeEuropeana oraz na Virtual Library Eastern Europe (ViFa Ost).
Na portalu Dart-Europa dostępne są także prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) z innych, europejskich uczelni.
INNE SERWISY:

- eTheses Repository
- Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
- EThOS - Search across 250,000+ theses for free and order full text quickly and easily