• PRACE DOKTORSKIE obronione na Politechnice Gdańskiej i których autorzy wyrazili zgodę na upublicznienie ich w wersji elektronicznej, dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na portalu DART – Europe.
  • Wersje papierowe prac doktorskich dostępne są na miejscu w Czytelni Ogólnej.

PRACE DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ

  • Prace doktorskie przed obroną wykładane są do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony w Czytelni Czasopism Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm - Obrony Prac Doktorskich

Zamieszczenie pracy doktorskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej:

  • Prace obronione po roku 2007 – procedura zgłoszenia
  • Prace obronione przed rokiem 2007 - Zgłoszenia prac przyjmuje: Sekcja budowy zbiorów cyfrowych i multimedialnych  Biblioteki Politechniki Gdańskiej, tel: 58 347-10-99 

Każda praca umieszczona w PBC będzie również dostępna na portalu Dart-EuropeEuropeana oraz na Virtual Library Eastern Europe (ViFa Ost).  

Na portalu Dart-Europa dostępne są także prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) z innych, europejskich uczelni.

INNE SERWISY