TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Serwis Ebook Central pozwala na przeszukiwanie książek elektronicznych ProQuest, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Wszystkie książki można czytać online oraz w zależności od limitów ustalanych na każdy tytuł wgrywać na urządzenia przenośne w całości lub w częściach. Wypożyczenia można dokonać tylko po założeniu indywidualnego konta użytkownika (rejestracja wyłącznie na podstawie adresów e-mail w domenie PG). Należy pamiętać, że pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona". Indywidualne konto pozwala również na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek oraz zachowanie historii wyszukiwania.

Biblioteka PG wykupuje dostęp do książek elektronicznych z następujących dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.