Początkowo podstawową funkcję Publons stanowiło gromadzenie informacji oraz prezentacja dorobku recenzenckiego. Recenzje stanowią istotny element działalności naukowej jednak, w odróżnieniu do publikacji, promocja tego rodzaju aktywności bywa utrudniona. Dlatego właśnie powstał serwis Publons, w którym można zgłosić napisaną recenzję. Informacja o niej, po wcześniejszej weryfikacji u wydawcy, pojawi się na profilu naukowca. Publons jest niezwykle pomocny nie tylko dla autorów recenzji, ale również wydawców czasopism naukowych, którym pomaga w wyborze kompetentnych i doświadczonych recenzentów.

Od kwietnia 2019 r. Publons został połączony z serwisem ResearcherID zawierającym profile naukowe z publikacjami z bazy Web of Science, dzięki czemu Publons zawiera obecnie również informacje o publikacjach. Nowe artykuły można dodać importując je bezpośrednio z Web of Science, z serwisu ORCID bądź dodając rekord bibliograficzny w postaci plików bibtex, csv bądź ris.

Warto również połączyć profil w Publons z kontem ORCID, tak, aby wszelkie nowe recenzje oraz publikacje dodane do Publons automatycznie zostały również zaimportowane do ORCID. Instrukcje, jak to zrobić znajdują się tutaj

Logowanie i rejestracja

Najczęściej zadawane pytania