Struktura repozytorium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Struktura repozytorium

MOST Wiedzy to katalog wiedzy, który został podzielony na 5 sekcji:

1. Infrastruktura badawcza

W sekcji tej znajdują się informacje dotyczące laboratoriówzespołów badawczych oraz aparatury badawczej, którą posiada Politechnika Gdańska. W rekordach znajdziemy również opis tematyki badawczej i rodzaju prowadzonych badań, oferty komercyjnej, strony WWW.

2. Punktacja ministerialna

Składa się z bazy Czasopism, Wydawnictw oraz Konferencji. W bazie Czasopism oprócz podstawowych informacji dotyczących konkretnego czasopisma (tytuł, pISSN, eISSN, dyscypliny i dziedziny, punkty ministerialne, Impact Factor) znajdziemy również dane o modelu w jakim jest opublikowane dane czasopismo (tradycyjne, hybrydowe, open-access). Dodatkowo, wprowadzony został model „hybrydowy – czasopismo transformacyjne”, czyli taki tytuł, którego wydawcy wyrazili wolę transformacji części lub całości treści tego czasopisma z modelu subskrypcji do otwartego dostępu (lista czasopism, którym przyznano status czasopisma transformującego jest podana tutaj). Dzięki możliwości filtrowania wg modelu czasopisma, każdy zainteresowany może odnaleźć m.in. czasopisma funkcjonujące w modelu otwartym z interesującej go dyscypliny. Bardzo istotną częścią bazy Czasopism są dane o politykach wydawniczych polskich czasopism naukowych. Można tutaj znaleźć informacje o licencji na jakiej są publikowane artykuły w danym czasopiśmie, odsyłacze do stron czasopisma/wydawcy gdzie znajdują się zapisy o polityce wydawniczej oraz warunkach udostępniania i rozpowszechniania. Informacje te są szczególnie ważne dla naukowców chcących dokonać samoarchiwizacji, zwanej też zieloną drogą otwartego dostępu (z ang. Green Open Access).

3. Działalność naukowa 

W sekcji tej znajdują się profile poszczególnych naukowców a także informacje o różnych aspektach ich działalności naukowej: wykaz ich publikacji i osiągnięć, stworzonych wynalazków (m.in. numer zgłoszenia, status, instytucja udzielająca praw wyłącznych), projektów, w których uczestniczą (m.in. okres i miejsce realizacji projektu, finansowanie), prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz organizacjach/towarzystwach i redakcjach czasopism, w których pełnią istotne funkcje.

4. Repozytoria

Znajduje się tutaj baza Publikacje, gdzie zgromadzone są wszystkie publikacje zarejestrowane w platformie MOST Wiedzy, powiązane z profilami ich autorów. Znajdują się tutaj opisy zarówno publikacji dodanych bezpośrednio poprzez platformę MOST Wiedzy, jak i zaimportowane z portalu MojaPG. W tej sekcji wyszczególnione jest Repozytorium Open Access, gdzie znajdują się publikacje posiadające pliki z pełnymi tekstami. Dodając plik z treścią publikacji, każdy użytkownik powinien pamiętać o tym, że udostępnianie materiałów w Internecie musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem autorskim – w Polsce jest to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku publikacji dokumentów w repozytoriach potrzebne jest uzyskanie licencji od właścicieli autorskich praw majątkowych – autora, bądź jeśli prawa te zostały przekazane, nabywcy, którym najczęściej jest wydawca. W związku z tym autorzy dodając plik wybierają licencję na jakiej chcą, aby był on udostępniany. Mogą wybrać: ogólne zasady prawa autorskiego, tzw. copyright (uzupełniony o dane osoby/instytucji) lub jedną z 6 licencji Creative Commons:

  • jeśli prawa autorskie posiada autor to zachęcamy skorzystać z licencji Creative Commons
  • jeśli prawa autorskie zostały przekazane wydawcy, należy zastosować się do zasad samoarchiwizacji (zielona droga otwartego dostępu) - ustalonych przez posiadacza praw autorskich. Informacje takie można znaleźć na stronach czasopism czy wydawców. Dodatkowo, w poszukiwaniu informacji można skorzystać z baz gromadzących takie dane: SHERPA/RoMEO – w przypadku czasopism zagranicznych oraz baza Czasopism na platformie MOST Wiedzy - w przypadku polskich czasopism.

Znajduje się tutaj również repozytorium gromadzące otwarte dane badawcze. Więcej informacji o otwartych danych badawczych można znaleźć na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki.

5. Pozostałe 

Sekcja ta obejmuje wykaz kursów online tworzonych przez pracowników Politechniki Gdańskiej. W opisie poszczególnych kursów znajdują się informacje o osobach je tworzących oraz szczegółowe dane je charakteryzujące: strona WWW, data rozpoczęcia oraz rodzaj dostępu. W tej sekcji zamieszczony jest również katalog wydarzeń, gdzie w formie kalendarium, gromadzone są informacje o wydarzeniach, które mogłyby zainteresować naukowców. Ostatnim elementem jest Wirtualny Mikroskop – aplikacja www pozwalająca na przeglądanie obrazów tkanek i komórek zgromadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz instytucje partnerskie.