MOST Wiedzy

MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy) to portal, który ma za zadanie promocję dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Stanowić ma on również platformę wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami.

Naukowcy PG w serwisie posiadają własne profile naukowe, które w przejrzysty sposób prezentują ich publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których biorą udział. Otwarty dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu informacji na ten temat jest szczególnie istotny w kontekście lepszej widoczności dorobku naukowego badaczy i zwiększenia ich rozpoznawalności.

MOST Wiedzy stanowi jednocześnie repozytorium prac naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej. Mogą oni deponować pełne teksty swoich publikacji, a następnie udostępniać je na licencji Creative Commons, co stanowi realizację modelu zielonej drogi Open Access. Umieszczenie artykułu w repozytorium wiąże się z jego indeksowaniem w wyszukiwarkach internetowych, w tym w Google Scholar, co ma znaczący wpływ na jego widoczność w sieci, a co za tym idzie – cytowalność. [Wejście]

Więcej na temat MOSTu Wiedzy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami