MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy) to portal, który ma za zadanie promocję dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Stanowić ma on również platformę wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami.

Naukowcy PG w serwisie posiadają własne profile naukowe, które w przejrzysty sposób prezentują ich publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których biorą udział. Otwarty dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu informacji na ten temat jest szczególnie istotny w kontekście lepszej widoczności dorobku naukowego badaczy i zwiększenia ich rozpoznawalności.

MOST Wiedzy stanowi jednocześnie repozytorium prac naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej. Mogą oni deponować pełne teksty swoich publikacji, a następnie udostępniać je na licencji Creative Commons, co stanowi realizację modelu zielonej drogi Open Access. Umieszczenie artykułu w repozytorium wiąże się z jego indeksowaniem w wyszukiwarkach internetowych, w tym w Google Scholar, co ma znaczący wpływ na jego widoczność w sieci, a co za tym idzie – cytowalność. [Wejście]

Więcej na temat MOSTu Wiedzy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami