TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | chemia
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Royal Society of Chemistry to jedno z największych, wiodących na rynku wydawnictw naukowych, oferujących szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz danych z zakresu chemii oraz nauk pokrewnych (m.in. biologii, biofizyki, medycyny, fizyki, inżynierii). Większość czasopism wydawanych przez RSC posiada Impact Factor. Co ciekawe, RSC posiada 5 czasopism Open Access (Chemical ScienceMaterials AdvancesNanoscale AdvancesRSC Advances oraz RSC Chemical Biology) o wysokich wskaźnikach Impact Factor. W czasopismach tych można opublikować swoje artykuły na licencjach CC-BY lub CC-BY-NC.

Politechnika Gdańska posiada dostęp do 41 tytułów elektronicznych czasopism bieżących oraz 79 tytułów elektronicznych czasopism archiwalnych oraz 6 baz streszczeniowych.

LISTA CZASOPISM | plik pdf


Rys. Wykaz obszarów tematycznych, w których można opublikować swoje artykuły w wydawnictwie RSC wraz z uwzględnieniem wybranych czasopism oraz ich aktualnych IF.