TYP | czasopismo elektroniczne
KATEGORIA | nauki przyrodnicze
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Science to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science (AAAS). Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem AAAS. Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. 

W ramach licencji konsorcyjnej Science dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdujących się na tym samym serwerze (ok. 760 czasopism).

Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopiśmie otwartym Science Advances.