TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Scopus jest stworzoną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Scopus wprowadził dwa narzędzia, które umożliwiają wyszukiwanie danych badawczych:

  • Scholix | w rekordzie artykułu pokazuje (o ile są) powiązane z nim dane badawcze zgromadzone w zewnętrznych repozytoriach
  • DataSearch | narzędzie służące do wyszukiwania danych badawczych, przy wpisaniu hasła w Scopusie zostanie jednocześnie przeprowadzone wyszukiwanie w DataSearch, a link do wyników znajduje się ponad listą publikacji

Więcej o danych badawczych w bazie Scopus

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier.