Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna  została powołana w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku jako Pracownia Historii P.G.

Zasadniczym celem działalności Sekcji jest pozyskiwanie, gromadzenie i zabezpieczenie wszelkich materialnych śladów powstania, działalności i funkcjonowania Politechniki Gdańskiej, jako głównego i najstarszego ośrodka naukowego Polski Północnej.

W swoich zbiorach Sekcja posiada wiele cennych dokumentów i materiałów związanych z przeszłością i tradycją Uczelni, które dotyczą jej powstania i działalności naukowej od momentu powołania uczelni w 1904 roku do chwili obecnej, wybitnych twórców i ludzi związanych z politechniką, obrazują historię i losy polskich studentów oraz działalność polskich organizacji studenckich, a przede wszystkim historyczny udział pracowników Politechniki w tworzenie uczelni po II wojnie, odbudowę Gdańska oraz organizację polskiego przemysłu okrętowego po 1945 roku.

Posiadane zbiory prezentowane są systematycznie podczas organizowanych ekspozycji, w wydawnictwach oraz są stałym źródłem informacji dla osób zajmujących się historią Politechniki Gdańskiej.

Sekcja Historyczna prowadzi komputerową ewidencję posiadanych zbiorów. Zbiory muzealne Politechniki Gdańskiej  - baza MUSNET

Lokalizacja czytelni:

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, trzecie piętro, poziom czterysta, p. 464, 465.

Kontakt:

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
  • sobota: nieczynne

Pracownicy Sekcji:

  • mgr Ząbczyk-Chmielewska Barbara - kustosz, basiazch@pg.edu.pl
  • dr Parteka Witold - gł. specjalista

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI SEKCJI HISTORYCZNEJ BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

Zasady udostępniania zbiorów Sekcji Historycznej
Regulamin określa zasady udostępniania i tryb postępowania przy wykorzystywaniu zbiorów Sekcji Historycznej PG.