TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje 2235 czasopism bieżących oraz 392 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). Ponadto na serwerze wydawnictwa Springer dostępne są także czasopisma Open Access, ok. 534 tytuły. Patrz katalog 2020.

W ramach licencji dostępne są również e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki z 2017 r., 10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r.

W 2020 r. został przywrócony dostęp testowy do książek z niezakupionych dotąd roczników archiwalnych: Springer Book Archive (w tym ok. 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 rokiem, patrz katalogi: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004 oraz książki niemieckojęzyczne 1815-2004), roczniki 2005-20092010-2014 oraz 2015-2019. Książki z tych roczników zostaną zakupione z dotacji przyznanej przez MNiSW w 2020 r. w ramach nowej umowy z wydawcą, która zostanie zawarta przed końcem 2020 r. Zakup będzie także obejmować kolekcję Intelligent Technologies and Robotics z 2019 r., która nie była objęta poprzednią umową i nie jest na razie dostępna.

Czasopisma i książki wydawnictwa Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (aktualnie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od roku 1997 do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki zakupione w roku 2010).