Springer


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki ścisłe, nauki przyrodnicze
DOSTĘP | https://link.springer.com/

Program Springer Open Choice/Open Access finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego został przedłużony na rok 2020. Program działa z nową pulą 2133 artykułów.

Zgodnie z ustaleniami z wydawcą, program Springer OA będzie kontynuowany do wyczerpania puli. Do 23 października br. zostało wykorzystane 1986 z dostępnych w programie 2133 artykułów. WBN szacuje, że program zostanie zakończony ok. 11 listopada 2020 r. Program zostanie wznowiony z nową pulą 1-go stycznia 2021 r.

  LISTA INSTYTUCJI (aktualizacja 07.01.2020)

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1938 tytułów. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Przy publikowaniu w tym wydawnictwie autorzy otrzymują link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego. W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement”, która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

Korzyści dla autorów publikujących w ramach umowy transformacyjnej:

  • opłatę za publikację w otwartym dostępie pokrywa instytucja
  • większa widoczność i większy wpływ artykułu
    | w hybrydowych czasopismach Springer artykuły otwarte są dostępne średnio 4 razy częściej i cytowane średnio 1,6 razy więcej
  • zgodność publikacji z wymogami grantowymi
    | wielu grantodawców wymaga otwartego dostępu, a niektórzy uwzględniają zgodność podczas oceny przyszłych wniosków o dotacje
  • prawa autorskie należą do autora
    | większość artykułów Open Choice jest publikowanych na otwartej licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)
 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki