Social Science Research Network


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki społeczne
DOSTĘP | https://www.ssrn.com/en/

Social Science Research Network (SSRN) to repozytorium gromadzące nieopublikowane jeszcze artykuły (wersje preprint) z zakresu przede wszystkim nauk społecznych, ale również z dziedzin takich jak chemia, inżynieria czy biologia. Udostępnione przez autorów teksty zgrupowane są w kategoriach i podkategoriach ułatwiających przeglądanie. Platforma została założona w 1994 r., obecnie należy do wydawnictwa Elsevier. Zawiera blisko 700 tys. pełnych tekstów. Z SSRN współpracuje szereg uniwersytetów oraz instytucji naukowych, które udostępniają poprzez serwis publikacje swoich pracowników