Zdjęcie: Wikimedia Commons

 

Sformułowanie STEM używane jest powszechnie w środowisku akademickim krajów anglosaskich jak USA, Wielka Brytania i Australia, gdzie istnieje w dyskursie publicznym od początku XXI wieku. Obecnie jest powszechnie rozpoznawalnym terminem na całym świecie, oznaczającym nauki związane z rozwojem technologii, umiejętnościami liczenia, wyjaśniania zjawisk fizycznych i chemicznych

Używa się je często podkreślając konieczność edukacji społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, w kierunkach nauk ścisłych i technicznych. Może odnosić się do nauczania na każdym etapie: początkowego, średniego, wyższego również na poziomie doktoratu.

Dlaczego ten akronim jest tak często używany? Publicyści często podkreślają konieczność inwestowania w dziedziny edukacji z obszaru STEM ze względu na wiele zalet stąd płynących:

  1. Ciągły niedobór specjalistów z tych dziedzin na rynku pracy
  2. Duża ilość innowacji płynących z rozwoju dziedzin zawartych w akronimie STEM daje ogromny impuls rozwojowy dla całej gospodarki
  3. Edukacja w zakresie STEM daje szerokie perspektywy rozwoju w dalszych dziedzinach edukacji
  4. Istnieje spora nierównowaga w zakresie płci jeśli chodzi o nauki z obszaru STEM. Kobiety stanowią jedynie ok 1/3 pracowników z firmach nowych technologii takich jak Google, Microsoft, Facebook

 

Poniżej krótki film (j. ang.), który krótko i obrazowo wyjaśnia pojęcie STEM i jego ważność: