SYMPOnet


TYP | baza bibliograficzna
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | https://gate.bg.pw.edu.pl/F

SYMPOnet to baza materiałów konferencyjnych administrowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej. Zawiera informacje o znajdujących się w bibliotekach polskich materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych z konferencji, które odbyły się w latach 1980-2014, a w nielicznych przypadkach z lat wcześniejszych, w formie tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej.